Model : ちゃんめい
Camera : Leica CL
Location : SYONAN KANAGAWA