Model : Mizuki Osako
Camera : Sony α99
Lens : Sony 50mm F1.4
Location : IZU